Welcome To Baiboonlamphun School

โรงเรียนใบบุญลำพูน ตั้งใจสร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาศักยภาพของนักเรียน มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และบูรณาการแก่นักเรียนทุกคนด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล

To be a premium class school that provides the students experience with creative and multidisciplinary education

ชมคลิปกิจกรรมโรงเรียนใบบุญลำพูน คลิกที่นี่

“ลานกีฬาในร่มแห่งใหม่” ของโรงเรียนใบบุญลำพูน
ครบครันทั้ง สนามกีฬา สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็ก-เด็กโต ลานกิจกรรมเคารพธงชาติของเด็กเล็ก
พื้นที่สนามเล่นที่สร้างความสนุกพร้อมการเรียนรู้ การฝึกทักษะด้านร่างกาย ผ่านการเล่น การปีนป่าย การทรงตัวการเข้าสังคมของเด็กๆ และสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และสนามแบดมินตัน

เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนใบบุญลำพูนได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ

BBL News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประกาศวันหยุด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โรงเรียนใบบุญลำพูน จะหยุดทำการในวันที่ 12-16 เมษายน 2567และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ ผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อผ่านช่องทางInbox เพจโรงเรียนใบบุญลำพูนLine id : @baiboonlp 

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน โรงเรียนใบบุญลำพูน ปีการศึกษา 2567

กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน โรงเรียนใบบุญลำพูน ปีการศึกษา 2567เครื่องแบบนักเรียน : 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567หนังสือเรียน : 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 (แยกตามระดับชั้น)เวลา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนซึ่งได้รับรางวัลการสอบคัดเลือกในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนซึ่งได้รับรางวัลการสอบคัดเลือกในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1.เด็กชายเตชภณ แก้วยศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-62.เด็กหญิงพิมลวรรณ นันทปาลียอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-63.เด็กชายณภพ วณัชวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับ “ลานกีฬาในร่มแห่งใหม่” ของโรงเรียนใบบุญลำพูน

เด็กๆจะไม่ร้อนอีกต่อไป กรกฎาคมนี้ เตรียมพบกับ “ลานกีฬาในร่มแห่งใหม่” ของโรงเรียนใบบุญลำพูนครบครันทั้ง สนามกีฬา สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็ก-เด็กโต ลานกิจกรรมเคารพธงชาติของเด็กเล็กพื้นที่สนามเล่นที่สร้างความสนุกพร้อมการเรียนรู้ การฝึกทักษะด้านร่างกาย ผ่านการเล่น การปีนป่าย การทรงตัวการเข้าสังคมของเด็กๆ และสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และสนามแบดมินตัน

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนใบบุญลำพูนขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน1.เด็กหญิงพิมลวรรณ นันทปาลียอง2.เด็กชายเตชภณ แก้วยศได้ 100 คะแนนเต็ม

Read More »

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา โปรดติดตามประกาศแจ้งอีกครั้ง

ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

Username : รหัสประจำตัวนักเรียน
Password : เลข 4 ตัวท้ายบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

กรณีไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที